Definícia

PLASMA PEN INFORMOVANÝ SÚHLAS 

Meno a priezvisko: 

Adresa:

Telefón | Email:

Vek:

Vaše povolanie: 

OBLASTI OŚETRENIA:

………………………………………………………………………………………………………….

Úvod do konzultácie

       

Ošetrenie bude vykonávať vyškolený a kvalifikovaný pracovník, pomocou schváleného vybavenia EU na základe osvedčených bezpečnostných a hygienických techník.

Pred vykonaním liečby musí pacient vyplniť a podpísať všetky príslušné oblasti tohto záznamu o konzultácii, aby vyjadril svoj absolútny súhlas s liečbou. 

Váš špecialista s vami prediskutuje celý postup vášho plazmového pera, vrátane toho, aké liečenie, zotavenie a prestoje budú zahŕňať a očakávané výhody. Dohodnú sa realistické očakávania a prediskutujú prípadné riziká. Proces hojenia vám bude vysvetlený spolu s uvedením

akúkoľvek ďalšiu liečbu, ktorú budete potrebovať, ak je to potrebné na dosiahnutie očakávaných výsledkov.

Musíte sa uistiť, že všetky nižšie uvedené body boli prediskutované s vaším odborným technikom. Týmto podpisom potvrdzujete, že rozumiete a súhlasíte s podmienkami ošetrenia.

POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKO NASLEDUJÚCE A PODPÍŠTE, KDE JE TO UVEDENÉ

  1. Rozhodli ste sa podstúpiť voliteľný, kozmetický zákrok plasma pen, ktorý nie je z lekárskeho hľadiska nevyhnutný
  1. Fibroblasting s plazmovým perom je umelecký proces a nie exaktná veda. Nemôže vždy zaručiť nameraný výsledok zmršťovania v dôsledku jednotlivca vzhľadom na pružnosť pokožky, individuálny proces hojenia, váš vek, zdravie a životný štýl
  1. Výsledky môžu byť kumulatívne, aby sa dosiahli optimálne účinky. Predtým sa budete musieť vrátiť na kontrolu a prípadne ďalšie ošetrenia
  1. V závislosti od oblasti liečby nie je možné vykonať ďalšie ošetrenie plasma perom skôr, ako 6-12 týždňov po dátume vašej počiatočnej liečby. Toto je, aby sa ošetrovaná oblasť úplne zahojila a aby sa naplno prejavil efekt plazmového pera pred prepracovaním tej istej oblasti
  1. Váš špecialista zaznamená oblastí, ktoré ste si vybrali, použitého lokálneho anestetika, použitej ihly, ako aj fotografie pred a po ošetrení. Tieto informácie budú bezpečne uložené vo vašom zázname o konzultácii. Bez týchto fotografií a podpísaných dokumenty/formuláre, potom váš technik nemôže vykonať ošetrenie
  1. Typ pleti každého klienta je iný a proces hojenia môže v ojedinelých prípadoch viesť k dočasnej odlišnosti tónu pokožky
  1. Počas liečby môžete pociťovať menšie nepohodlie v závislosti od ošetrovanej oblasti a vašej vlastnej citlivosti
  1. Ošetrenie je výsledkom bezpečného, neinvazíveho zákroku kontrolovanej, presnej a predvídateľnej mikrotraumy na povrchu pokožky
  1. Pracujeme tesne nad kožou, nespôsobujeme a nenechávame žiadnu otvorenú ranu
  1. Po každom ošetrení sa objaví opuch alebo začervenanie, čo je úplne normálne. V niektorých prípadoch môže dôjsť k miernemu až silnému opuchu

Potvrdenie po ošetrení: 

Ja, klient, ………………………………….. môžem potvrdiť, že môj postup bol dokončený k mojej spokojnosti a dostal som príležitosť prediskutovať akékoľvek bezprostredné obavy týkajúce sa môjho ošetrenia s mojím technikom. Plne rozumiem pokynom následnej starostlivosti, ktorú sa zaväzujem dodržiavať. Mám kontaktné údaje svojho technika, ak by som ho potreboval kontaktovať.

Podpis klienta:

Dátum ošetrenia:

Meno technika:

Podpis technika:

Dátum kontorla | ďalšie ošetrenie: