Popis

Odznak s upevnením na akúkoľvek látku  – ako znak profesionality. Ak ste nositeľka certifikátu pre techniky XD- 1D,3D,4D-7D,9D, RUSSIAN VOLUME, BLOOMING, či TRIPLE TECHNIKY, potom ste oprávnená nositeľka.
Priemer: 5cm