Prečo je odbornosť dôležitá?

DÔVODOV, PREČO JE DÔLEŽITÉ ABSOLVOVAŤ PROFESIONÁLNE ŠKOLENIA A KURZY, JE HNEĎ NIEKOĽKO!

Zdravotný aspekt

V 1. rade si treba uvedomiť, že neodbornosťou môžete svojim zákazníčkam spôsobiť vážne následky!
Poznáme veľa prípadov, kedy došlo nekvalifikovaným prístupom k rôznym poškodeniam ako zlepenie mihalníc, zhluky lepidla, ale aj štípanie, svrbenie, padnutie očí!!!

Vyššie zisky

Je samozrejmé, že ak ponúknete svojim zákazníčkam najnovšie techniky a vyššiu odobornosť, budú ochotné zaplatiť za službu podstatne viac peňazí a váš zárobok sa výrazne zvýši. Podľa štatistík dokáže kozmetička s najvyššou kvalifikáciou zarobiť denne až o 150 EUR viac ako kozmetička so základnou kvalifikáciou.

Opakovaný obchod

V prípade, že budú vaše zákazníčky s výsledkom spokojné, budú sa pravidelne vracať a vy si tak vybudujete stálu základňu klientov bez ďalšej námahy.

Správny výber lektora

Pri odborných školeniach a kurzoch sú veľmi dôležité skúsenosti.
Odborným garantom Celebrity Beauty Academy je Lívia Hodge Lukáčová. Pre viac informácií o odbornom garantovi navštívte našu stránku Odborný garant.

CPD akreditovaný certifikát

MEDZINÁRODNÉ AKREDITÁCIE CPD platia celosvetovo – Nájdete nás v prestížnom registri vyhľadávania medzinárodnej kvalifikácie. Medzinárodná akreditačná komisia CPD pôsobiaca v priemyselných odvetviach ako asociácia profesionálnych inštitútov a akademických orgánov v oblasti profesionálneho rozvoja nám udelila akreditácie. Akadémia je medzinárodne registrovaná a je možné si ju dohľadať a uplatniť celosvetovo. Certifikačná služba CPD poskytuje uznávanú akreditáciu CPD kompatibilnú s globálnymi princípmi celosvetového vzdelávania. Naše kurzy sú registrované, medzinárodne akceptované. Každý kurz má bodové hodnotenie, ktoré pridáva na výške Vášho profesionálneho rastu.

Vďaka akreditovanému školeniu CPD zbierate svoj profesionálny bodový kredit. Pre Váš osobný a profesionálny rast a development salónu je ročne odporúčané nazbierať približne 12 CPD POINTS. Vzdelávacia inštitúcia má štátne overených lektorov a odborného garanta. Certifikát je možné si vyžiadať aj v Anglickom jazyku.

Registrovaná obchodná značka
Celebrity BEAUTY BAR & ACADEMY ®

Vzdelávacia inštitúcia

Celebrity Beauty s.r.o. , zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice 1 V.č:38817/V

Priebeh kurzu

8:00 – 8:30
REGISTRÁCIA


8:30 – 11:00
TEORETICKÁ ČASŤ  – PREZENTAČNE


11:00 – 11:15
COFFEE BREAK


11:15 – 12:00
PRAKTICKÁ ČASŤ – PREZENTAČNE


12:00 – 12:30
PRESTÁVKA


12:30 – 15:30
PRAKTICKÁ ČASŤ – PRÁCA NA MODELKÁCH


15:30 – 16:00
SKÚŠKA , ZÁVER, ODOVZDÁVANIE CERTIFIKÁTOV
DISTANČNÝ TRÉNING, POKRAČUJÚCA PODPORA LEKTORA

Ak máte záujem o školenie 1:1, kde sa lektor bude venovať iba vám, kontaktujte nás. Požiadavkou pre takýto tréning je, aby ste si z našej ponuky vybrali 3 kurzy alebo zostavili skupinu 3 ľudí.