Prečo je odbornosť dôležitá?

DÔVODOV, PREČO JE DÔLEŽITÉ ABSOLVOVAŤ PROFESIONÁLNE ŠKOLENIA A KURZY, JE HNEĎ NIEKOĽKO!

Zdravotný aspekt

V 1. rade si treba uvedomiť, že neodbornosťou môžete svojim zákazníčkam spôsobiť vážne následky!
Poznáme veľa prípadov, kedy došlo nekvalifikovaným prístupom k rôznym poškodeniam ako zlepenie mihalníc, zhluky lepidla, ale aj štípanie, svrbenie, padnutie očí!!!

Vyššie zisky

Je samozrejmé, že ak ponúknete svojim zákazníčkam najnovšie techniky a vyššiu odobornosť, budú ochotné zaplatiť za službu podstatne viac peňazí a váš zárobok sa výrazne zvýši. Podľa štatistík dokáže kozmetička s najvyššou kvalifikáciou zarobiť denne až o 150 EUR viac ako kozmetička so základnou kvalifikáciou.

Opakovaný obchod

V prípade, že budú vaše zákazníčky s výsledkom spokojné, budú sa pravidelne vracať a vy si tak vybudujete stálu základňu klientov bez ďalšej námahy.

Správny výber lektora

Pri odborných školeniach a kurzoch sú veľmi dôležité skúsenosti.
Odborným garantom Celebrity Beauty Academy je Lívia Hodge Lukáčová. Pre viac informácií o odbornom garantovi navštívte našu stránku Odborný garant.

Registrovaná obchodná značka Celebrity BEAUTY BAR & ACADEMY ®

Vzdelávacia inštitúcia

Celebrity Beauty s.r.o. , zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice 1 V.č:38817/V

Priebeh kurzu

8:00 – 8:30
REGISTRÁCIA


8:30 – 11:00
TEORETICKÁ ČASŤ  – PREZENTAČNE


11:00 – 11:15
COFFEE BREAK


11:15 – 12:00
PRAKTICKÁ ČASŤ – PREZENTAČNE


12:00 – 12:30
PRESTÁVKA


12:30 – 15:30
PRAKTICKÁ ČASŤ – PRÁCA NA MODELKÁCH


15:30 – 16:00
SKÚŠKA , ZÁVER, ODOVZDÁVANIE CERTIFIKÁTOV
DISTANČNÝ TRÉNING, POKRAČUJÚCA PODPORA LEKTORA

Ak máte záujem o školenie 1:1, kde sa lektor bude venovať iba vám, kontaktujte nás. Požiadavkou pre takýto tréning je, aby ste si z našej ponuky vybrali 3 kurzy alebo zostavili skupinu 3 ľudí.