Vyberte si termín kurzu na stránke kalendára. Potom vyplňte kontaktný formulár umiestnený v spodnej polovici alebo sa prihláste (emailom) telefonicky na čísle 0917 774 122 a zistite dostupnosť zvoleného školenia.

Ak si nie ste istá, či daný kurz je pre Vás vhodný, radi s Vami prekonzultujeme jeho výber.

Berte prosím na vedomie, že miesta na kurze sú limitované, preto pri väčšine kurzov bude požadovaná záloha, alebo celá platba vopred.

Poplatok za školenie je možné uhradiť prevodom na účet, alebo v hotovosti. Ak Vám situácia nedovoľuje uhradiť celú platbu v čase zapísania na kurz, požiadame Vás o zálohu a neskoršie doplatenie sumy, najneskôr však do dňa začatia školenia.

Rozumieme, že sú situácie, keď sa kurzu nemôžete zúčastniť. V takýchto prípadoch Vám ponúkneme kredit vo výške zaplatenej sumy za školenie a tento bude platný po dobu 3 mesiacov. Zmena termínu, alebo zrušenie kurzu nám prosím ohláste v písomnej forme.

V skupinách je malý počet študentov, čo zaručuje vyhradenú pozornosť lektora, individuálny prístup, veľké množstvo odborných znalostí a vedomostí v odbore. Možnosť individuálneho tréningu 1:1 ( lektor:študent).

Podmienkou k dohodnutiu individuálneho termínu mimo stanoveného kalendára kurzov je výber min. 3 ľubovoľných školení z našej ponuky v rámci jedného dňa alebo zostavenie skupiny 3 ľudí.

Vaše oblečenie by malo byť pohodlné, aby Vám umožňovalo sa volne pohybovať pri praktickom tréningu. Odporúčame, aby ste počas kurzu nenosili šperky a vlasy mali zopnuté v cope.

My zabezpečíme všetky potrebné produkty, prípravky a pomôcky potrebné pre kurz. Štartovacie balíky sú tiež k dispozícii na kurze. Možno si budete želať priniesť si zo sebou zápisník, pero a desiatu. Bude sa podávať drobné občerstvenie a voda.

Pre väčšinu kurzov je na praktický tréning požadovaná modelka. Ak si neviete, alebo nemôžete modelku zabezpečiť sama, poskytujeme cvičné hlavy s imitáciou ľudskej kože, obočia a mihalníc.

Po úspešnom absolvovaní školenia Vám lektor odovzdá certifikát. Lektor pracuje pod dozorom odborného garanta a spolu s ním sa stanú Vašou podporou počas „distančného“ tréningu, ale aj v ďalšej praxi. Distančný tréning je obdobie trénovania na modelkách, kým si zdokonaľujete naučenú techniku, dodržiavanie technologických postupov a čas aplikácie. Či už sa rozhodnete začať podnikanie, alebo sa zamestnať, poradíme Vám, ako postupovať pri vybavovaní živnosti a ďalšej praxe.

Po úspešnom zvládnutí písomného testu (prezentačný tréning) a kladnom hodnotení doloženej evidencie (dištančný tréning) bude absolventke vydaný certifikát.

PREZENTAČNÝ TRÉNING: Prezentačný tréning je individuálne cielený, s intenzívnou výukou odborných vedomostí, praktických poznatkov a technologických postupov. Je rozdelený na teoretickú časť a praktický tréning.

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA: Súčasťou kurzu je záverečná skúška, ktorá pozostáva z 10 otázok formou testu. Absolvent musí správne odpovedať na 89% testu.

DIŠTANČNÝ TRÉNING: Dištančný tréning slúži na cibrenie si naučenej techniky vo vlastnom prostredí na živých modeloch. Evidenciu 3 kompletných úkonov vo forme fotografií pred a po aplikácií je potrebné zaslať lektorovi najneskôr do 6 týždňov od začiatku kurzu. Lektor hodnotí precíznosť aplikácie, priľnavosť riasy, vhodnosť dĺžky a zakrivenia, tiež celkový finálny efekt.

Vyučovanie prebieha v priestoroch situovaných v centre mesta Košice, len niekoľko metrov od OC Aupark.

Akadémia & Showroom: Palárikova 1, Košice, 04001

Pre študentov, ktorý sa k nám rozhodli cestovať zo západného kraja Slovenska odporúčame nasledovné možnosti komfortného ubytovania: Hotel Gloria Palace*** (100m) 59€/noc, Hotel Centrum*** (30m) 50€/noc, Penzión Plaza (500m) 29€/ noc , Penzión Thehan (1000m) 10€/ noc

Ak si želáte, aby lektor pricestoval za Vami a vyškolil Vás vo vašom pohodlí, informujte nás na 0917 774 122.